Аккаунт

Допомога

Вийти

Правила

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
(правила користування Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE»)
 
Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст.633 Цивільного Кодексу. Договір публічної оферти є публічним та згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Користувачем і Адміністрацією та засвідчує факт його укладання.
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Дана Угода регулює порядок доступу Користувача до Контенту, що розміщений на
Веб-Сайті https://seven-boutique.com.
1.2. Дана Угода є публічною офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Веб-сайту, Користувач вважається безумовно приймаючим (акцептуючим) дану Угоду. Користувач повинен повністю ознайомитись з умовами даної Угоди до моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті, та/або оформлення Замовлення свідчить про повне та безумовне прийняття Угоди Користувача (у відповідності до ст.641, ст.642 Цивільного Кодексу України).
1.3. Веб-сайт https://seven-boutique.com, є платформою для розміщення Контенту, тобто це інформація та досвід, який направлений на кінцевих користувачів та аудиторію, яку утримувач складає самостійно з метою привертати увагу аудиторії до Товарів, які реалізує Інтернет-магазин «SEVEN-BOUTIQUE». Контент який розміщений на Веб-Сайті https://seven-boutique.com. охороняється Законом України «Про авторське право і суміжні права», оскільки він є продуктом інтелектуальної праці і має своїх авторів і власників.
1.4. Контент відображений на Веб-сайті за адресою в мережі «Інтернет»: https://seven-boutique.com, є динамічним. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена, доповнена, видалена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Адміністрація Веб-сайту має право в будь-який час вносити зміни в умови даної Угоди. Зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на Веб-сайті та не потребують додаткового повідомлення Користувача.
1.5. Для реєстрації на https://seven-boutique.com Користувач зазначає номер телефону, отримує код авторизації та проводить заповнення відповідної анкети. Після чого автоматично формується особистий кабінет користувача.
1.5.1. Веб-сайт https://seven-boutique.com здійснює діяльність щодо збору особистих даних користувачів та поважає конфіденційність кожного користувача та зобов’язується захищати особисті дані користувачів, тобто факти будь-яку інформацію, може бути використана для аутентифікації та ідентифікації конкретної особи (фізичної особи чи суб’єкту господарської діяльності), яка представляє інтереси такого суб’єкту. Сфера діяльності політики конфіденційності Веб-ресурсу https://seven-boutique.com відноситься до будь-яких особистих даних, які ресурс обробляє у відповідності до діючого законодавства про конфіденційність та інформацію.
1.5.2. Політика конфіденційності Веб-ресурсу застосовується до будь-якого використання даного ресурсу, тобто фактично до всіх послуг ресурсу незалежно від того чи ви отримуєте доступ до послуг чи ні, яким чином ви отримуєте послугу, використовує користувач таку послугу, не залежно від того чи отримана вона через ПК, мобільну версію сайту або мобільний додаток.
 
ІІ. ТЕРМІНИ
 
2.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
2.1.1. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси https://seven-boutique.com і всіх його під доменів.
2.1.2. Веб-сайт - https://seven-boutique.com виступає в якості інтернет – ресурсу (торгового майданчику), і позиціонує себе як «Інтернет – магазин» з продажу непродовольчої групи товарів народного споживання, а саме: одягу, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо, на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Договір купівлі-продажу укладається від імені та в інтересах Продавця.
Торговий майданчик — веб-сайт https://seven-boutique.com і мобільний додаток  SEVEN-BOUTIQUE, є сервісом, що надає доступ до інформації про товари, призначені для потенційних Покупців (споживачів).
2.1.3. Реєстрація Користувача – Первинна реєстрація на Веб-сайті https://seven-boutique.com Користувач зазначає номер телефону, отримує код авторизації та проводить заповнення відповідної анкети. Після чого автоматично формується особистий кабінет користувача. Реєстрація здійснюється шляхом прямого потрапляння на сторінку Веб-сайту та здійснення покрокових дій користувача.
 • «SEVEN-BOUTIQUE» не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.
             
 • Користувач/Покупець  несе відповідальність за всі можливі  негативні наслідки, в разі передачі     коду доступу, а також облікових даних      Особистого кабінету третім особам.

2.1.4. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу передбачає продаж Товару на відстані необмеженому колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку в мережі Інтернет. Діяльність здійснюється через Інтернет-магазин «SEVEN-BOUTIQUE», розміщений на веб-сайті: https://seven-boutique.com.
2.1.5. Товар - непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE».
2.1.6. Продавець - Інтернет-магазин ««SEVEN-BOUTIQUE», розміщений на веб-сайті: https://seven-boutique.com. Діяльність здійснюється за адресою м. Харків, вул. Сумська 100,                                               ФОП Михайленко Роман Петрович р.н.о.к.п.п. 3185008036, к.т.+38 067 577 1172
2.1.7. Покупць - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
2.1.8. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена, як Покупець у відповідних документах при оформлені Замовлення на Товар та в якості отримувача Товару.
2.1.9. Особистий кабінет — персональний і не доступний третім особам розділ Торгового майданчику, створений з метою оформлення Замовлень і оформлення Послуг, а також отримання спеціальних пропозицій відповідно до цих Правил, доступ до якого здійснюється після реєстрації шляхом введення аутентифікаційних даних Покупця.
2.1.10. Замовлення — здійснення Покупцем дій, спрямованих на укладення ним договору надання послуг доставки Товару, а також договору / договорів купівлі-продажу відповідного / відповідних Товарів, за допомогою оформлення замовлення зазначених послуг та Товарів на в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE».
2.1.11. Послуги — послуги доставки, що надаються в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE» Покупцеві щодо Товарів, придбаних Покупцем.
2.1.12. Акційна знижка — це знижка, яка надається на певний Товар. Розмір знижки вказується на сторінці Товару. Ціна на Товар вказана з урахуванням акційної знижки.
 • Промокод - це спеціальний код, який складається з символів (букв та цифр) надає право на отримання знижки на певний Товар/групу  
          Товарів та має термін дії. Промокоди застосовуються автоматично при  оформленні замовлення. До однієї  одиниці товару може бути застосований   лише один промокод.                 
 • Знижка   за промокодом -це знижка, яка надається на певний товар/групу Товарів при оформленні Покупцем Замовлення.
2.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в розділі ІІ даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в розділі ІІ даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
2.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.
 
ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
3.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця придбаний ним Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент повної оплати вартості в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.4. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.
3.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.
 
IV. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 
 
4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE» наявний та запропонований для продажу Товар.
 • Опис основних характеристик Товарів можна знайти на кожній сторінці Веб-сайту;
             
 • Опис та специфікація Товару викладається  «SEVEN-BOUTIQUE» якомога точно. За винятком  відтворення кольорів, яке насправді  може зазнавати незначних змін при  здійснені фото та відео зйомок;
             
 • Товарна пропозиція - під  пропозицією товару розуміються вибрані  товари, запропоновані через каталог   Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE», де продавець чітко і зрозуміло повідомляє покупцеві,  ще до укладення договору купівлі-продажу   або перед тим, як замовлення буде зроблено, основні характеристики товарів та/або характер послуги з  доставки, а також інші юридично необхідні  факти та обсяги послуг;
4.1.1. Покупець при виборі товару натискає кнопку «Додати в корзину» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).
 •  В Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE»  виберіть кількість та розмір товарів,  які вас цікавлять, і натисніть кнопку  «Купити»;
             
 • Ви маєте змогу перевірити кількість, колір  та/або розмір Товару або повністю  видалити Товар з кошика для покупок, перш ніж підтвердити замовлення;
             
 • При  прийнятті рішення про придбання Товару  виберіть бажаний спосіб оплати та  спосіб доставки;
             
 • Якщо ви зареєстрований  користувач, ви можете увійти в систему. Якщо ви новий користувач, ви можете  зареєструватися в Інтернет-магазині  «SEVEN-BOUTIQUE» або виконати своє замовлення без реєстрації. Цей параметр вимагає введення вашої особистої інформації, адреси виставлення рахунку (яка повинна   відповідати адресі вашої кредитної /дебетової картки) та адреси доставки, якщо ви хочете доставити замовлення  на адресу, що не виставляє рахунки. Отже, перед підтвердженням замовлення необхідно підтвердити свою згоду з  умовами та умовами, а також згоду на      обробку персональних даних;
             
 • Перед  підтвердженням замовлення перевірте  «кошик» для покупок і переконайтесь,  що всі специфікації товарів, такі як  розмір та колір, відповідають вашим  вимогам.                                      Потім натисніть кнопку  «придбати» із зобов’язанням сплатити;
             
 •  Здійснюючи замовлення/придбання  в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE», Ви підтверджуєте,  що Ваша правоздатність не була обмежена,  що Ви юридично компетентні укладати     обов’язкові контракти, і на момент  здійснення придбання товарів Вам  виповнилось 18 років;
             
 • Після підтвердження замовлення його більше   не можна змінити, але ви можете скасувати  його, надіславши свій запит на адресу  Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE» або, за          необхідності, зателефонувавши на лінію  підтримки клієнтів.
4.1.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Перейти до сплати», що вважається Покупцем фактом направлення відповідного Замовлення на обраний Товар.
4.1.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Перейти до сплати» в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE».
4.1.4. Натисканням на кнопку «Я погоджуюсь з правилами користування сайтом» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними Інтернет-магазином «SEVEN-BOUTIQUE» на дату укладання Покупцем даного Договору.
4.1.5. Натисканням на кнопку «Перейти до сплати» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:
 • повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, режим роботи, адресу  електронної пошти Продавця;       
             
 • основні  характеристики та споживчі властивості  обраного Покупцем Товару;         
             
 • вартість  обраного Покупцем Товару включаючи  всі податки і збори, а також вартість  його доставки Покупцю.
 • Ціни на  товари зазначені торгівельному  майданчику в гривні України;
             
 • Ціни не  включають витрати на доставку та  накладеної оплати;
             
 • Ціни, пропозиції, акції розміщені в  Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE» можуть  відрізнятися від оффлайн магазинів  мережі, а також можуть бути доступними  протягом обмеженого періоду часу. спосіб,  порядок та умови оплати і доставки  обраного Покупцем Товару;                                                                                                                                                                                                           
 •  гарантійні  зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за умов їх  наявності);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • гарантійний  строк Покупцем Товару, обов’язкові  умови використання Товару та можливі  наслідки в разі їх невиконання;                                                                                                                                   
 • порядок  прийняття претензій; період  прийняття пропозиції (оферти) щодо  укладання даного публічного Договору;                                                                                                                                                                   
 • порядок  розірвання даного Договору;                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • інші  умови на яких Товар пропонується до продажу.
4.1.6. Натисканням на кнопку «Перейти до сплати» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.
4.1.7. Натискання Покупцем на кнопку «Перейти до сплати» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
4.1.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України або за бажанням Покупця, даний Договір може бути укладений у письмовій формі.
4.1.9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить 2 (два) робочі дні з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому           п.4.1.1.-п.4.1.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.
4.1.10. Замовлення на Товар, сформоване Покупцем в порядку, встановленому п.4.1.1.-п.4.1.2. даного Договору, оформлюється Продавцем у відповідності до правил та норм діючого/чинного законодавства України. Документи, що підтверджують придбання оформленого Замовлення на Товар передаються Продавцем Покупцю або Отримувачу Товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (отримання/передання).
4.1.11.Протягом строку, встановленого п.4.1.9. даного Договору, Продавець:
 • оброблює інформацію від Покупця, про бажання  придбання певних товарів та формує  для Покупця Замовлення на Товар із  присвоєнням відповідного порядкового  номеру;                                          
 • направляє  в адресу Покупця (електронна адреса,  контактний телефон, повідомлення у  мобільному додатку, тощо) автоматичне  електронне повідомлення про обробку  Замовлення на Товар, в якому вказується: порядковий номер цього Замовлення, ціна до сплати за Товар, інформація  про строк доставки замовленого Покупцем  Товару (якщо Покупець замовив Товар з   доставкою), ціна доставки, місце  отримання товару. У разі необхідності  при кожному замовленні можливий  індивідуальний підхід до Покупця та  умов придбання Товарів;                                                                             
 • умови, порядок обміну (повернення) Товару;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • найменування  Продавця, його місцезнаходження та  порядок прийняття пропозицій/претензій   щодо Товару;                                                                                                                                                             
 • гарантійні  зобов’язання та інформація про інші  послуги, пов’язані з отриманням,  ремонтом, використанням товару;                                                                                                                                       
 • порядок розірвання Договору.
4.1.12. Спосіб оплати Товару обирається Покупцем Товару на власний розсуд.
4.1.13. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.
 
V. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ
 
5.1. Покупець має право:
5.1.1. Вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору.
5.1.2. Відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару та/або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар.
 • Ви має право обміняти товар,  якщо він не підійшов за розміром,  зовнішнім виглядом або був виявлений  якийсь дефект, за умови, що товар не був у вживанні, а його упаковка, етикетки,       властивості, товарний вигляд і фабричні  ярлики збережені. Обмін і повернення  товару здійснюється в магазинах мережі  SEVEN-BOUTIQUE або за допомогою кур'єрської служби  «Нова пошта».
5.1.3. У разі виявлення протягом встановленого строку (14 днів з моменту придбання) недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
 • Ви  маєте право обміняти або повернути  товар, який вам не підійшов протягом  14 днів з моменту покупки;
             
 • Ви  маєте право обміняти/повернути товар  в магазинах мережі SEVEN-BOUTIQUE, де він був   придбаний, або відправити його посилкою   за допомогою компанії «Нова пошта» в         оригінальній упаковці доставкою   кур'єром за адресою: м. Харків, вул. Сумська 100, одержувач - ФОП Михайленко Роман Петрович к.т.+38 067 577 1172 ;
             
 • Витрати  по відправці товару при поверненні ми  беремо на себе. Для цього, відправляючи  посилку, просто виберіть оплату  одержувачем;
             
 • Згідно  із законодавством України обміну та   поверненню не підлягають:
          - спідня білизна та купальні костюми;
          - панчішно-шкарпеткові вироби (шкарпетки, гольфи, панчохи);
          - рукавички;
          - парфумерія;
          - аксесуари.
5.1.4. Уразі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця - або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу в інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE».
5.1.5. Відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.
5.1.6. Розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.
5.1.7. У разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар.
5.1.8. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
5.2. Покупець зобов’язується:
5.2.1. Належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором.
5.2.2. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується для продажу в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE», способами та порядком її оплати.
5.2.3. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на сторінці сайту «Оплата та доставка» Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE».
5.2.4. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, прийняти замовлений якісний та комплектний Товар.
5.2.5. У строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару у повному обсязі.
5.2.6. Протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару.
5.2.7. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
 
5.3. Продавець має право:
5.3.1 Вести діяльність на власний розсуд, дотримуючись діючого законодавства України.
5.3.2. Організовувати та проводити Розпродажі, пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай.
5.3.3. Вчиняти дії з реалізації та дотримання правил та норм, які передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства. За необхідності змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни)       на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті за адресою https://seven-boutique.com.,                                                                                                                                                                 (Всі зміни вступають в силу негайно після розміщення на сторінці Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE»).
5.3.4. Залишає за собою право невиконання зобов'язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.
5.3.5. Продавець має право вимагати оплати Товару в повному обсязі, у випадку відмови від оплати - повернення неоплаченого Товару.
5.3.5 У випадку відмови від оплати Продавець має право звернутися за захистом своїх прав і свобод до правоохоронних органів та органів суду, з метою вирішення спірних ситуацій.
5.3.6. У разі відмови Покупця від виконання зобов’язання по даному договору продавець має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань по даному договору і вимагати повернення проданого товару.
5.3.7. Інтернет-магазин «SEVEN-BOUTIQUE» не несе відповідальності і не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.
 
5.4. Продавець зобов'язується:
5.4.1. Інтернет-магазин «SEVEN-BOUTIQUE» зобов’язується довести до відома Покупця необхідну та достовірну інформацію.
 • інформація про виробника;
             
 • інформація про товар.
5.4.2 З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обговореними сукупно Інтернет-магазином «SEVEN-BOUTIQUE» і цим договором.
5.4.3. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця (детальніше див. в політиці конфіденційності).
5.4.4. Належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором.
5.4.5. Надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на сторінці Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE».
5.4.6. Надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації в розділі «Оплата та доставка» на сторінці Інтернет-магазину           «SEVEN-BOUTIQUE».
5.4.7. У строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар.
5.4.8. У строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити відправку, передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені в п. 7.10 даного Договору.
5.4.9. Дотримуватись повного та безумовного виконання Гарантійних зобов’язань, що містяться в розділі «Гарантійні зобов’язання» на сторінці Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE».
5.4.10.На вимогу Покупця здійснювати обмін (заміну) придбаного ним Товару неналежної якості на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE».
5.4.11. У разі розірвання чи відмови Покупця від даного Договору повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
5.4.12. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
 
VI. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
 
6.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE», наводиться на веб-сайті: https://seven-boutique.com., і є невід’ємною частиною даного Договору. Вартість Товару встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE», включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.
6.3. Продавець самостійно на власний розсуд впроваджує сезонні або будь-які інші види розпродажу Товару, і розміщує зазначену інформацію в якості пропозиції до продажу в Інтернет-магазині              «SEVEN-BOUTIQUE» (далі - Розпродаж).
 • Інтернет-магазин «SEVEN-BOUTIQUE»  обов’язково додатково зазначає наступну  інформацію, яка є невід’ємною частиною даного Договору:                                                                                               
 • які  саме групи та найменування Товарів які   виставляються на Розпродаж;                                                                                                                                                                                                                              
 • тривалість Розпродажу із зазначенням дати початку і дати закінчення Розпродажу, у разі  необхідності розміщує особливі умови  щодо товару та умов придбання;                                                                   
 • звичайну  вартість Товарів, що виставлені на   Розпродаж, і їх вартість на період   проведення Розпродажу.
6.4. Продавець може пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям, у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції).
 • Інтернет-магазин «SEVEN-BOUTIQUE»  обов’язково додатково зазначає наступну  інформацію, яка є невід’ємною частиною даного Договору:
 • зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу  декількох Товарів чи їх поєднання за  одну ціну - вартість таких Товарів щодо  кожного окремо;
             
 • умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема  строк її прийняття, а також будь-які  обмеження щодо її прийняття, включаючи   обмеження щодо кількості запропонованих  для придбання на таких умовах Товарів.
6.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для конкретного Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті: https://seven-boutique.com на дату укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця) з урахуванням зменшення звичайної вартості цього Товару внаслідок запроваджених Продавцем Акційних пропозицій та/або Розпродажу (у випадку їх проведення на момент укладання Покупцем даного Договору).
6.6. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець жодним чином та за жодних умов, чи будь-яким іншим чином, не змінює і не переглядає для конкретного Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.
6.7. В ході заповнення форми в розділі «Оформлення замовлення», Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі «Оплата та Доставка» Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE», способів оплати вартості замовленого ним Товару.
6.8. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі. Тобто суб’єкт господарювання, що провадить діяльність Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE», в свою чергу, вважає та розцінює даний факт, як припинення в повному обсязі всіх своїх зобов’язань як Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.
6.9. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.
6.10. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:
 • за  допомогою банківського переказу грошей  на поточний рахунок Продавця, вказаний   в рахунку, в т.ч. за допомогою  Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує  замовлення протягом пьяти днів з дати  отримання рахунку в розмірі 100%  передоплати.           
 • після платою при отриманні Замовлення в представництві   служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно  до місця здійснення замовлення товару;
 • після плата  у відділенні поштової служби доставки  ТОВ «Нова Пошта» або при кур'єрській доставці.
 • Кредитною  картою наступного типу:
 • Visa;
 • Mastercard;
             
 • Оплата  банківською картою Visa/Mastercard безпосередньо  на сайті доступний активний сервіс «WayForPay» - банківська карта, система  «Приват24», «LiqPay»,  банківський термінал;
             
 • будь-яким іншим способом за  домовленістю з Продавцем наприклад - Оплата в оффлайн магазині торгової  мережі «SEVEN-BOUTIQUE», при виборі способу доставки  «Самовивіз» під час замовлення (при  наявності даного товару в обраному  магазині) та/або обранні конкретного   магазину мережі в якому є бажання та      змога отримати та оплатити товар,                              «SEVEN-BOUTIQUE» перемістить його для Вас. 
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень емітентами карт Visa, Mastercard. Здійсненням замовлення в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE», означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, та фактично вважається безумовно приймаючим (акцептуючим) дані умови.
 
VII. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ)ТОВАРУ
 
7.1. При умові якщо Покупець замовив Товар, та вибрав спосіб отримання «Самовивіз» під час замовлення (при наявності даного товару в обраному магазині), та/або обранні конкретного магазину мережі в якому є бажання та змога отримати та оплатити товар, «SEVEN-BOUTIQUE» перемістить його для Вас, зазначена інформація мститься на веб-сайті: Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE» в розділі        seven-boutique.com/contact.
7.2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару та передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
7.3. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
7.4. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.
7.5. Доставка Товару, вартість якого на дату укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) дорівнює або перевищує 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень, 00 копійок, здійснюється за рахунок Продавця.
7.6. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься в розділі сайту «Оплата та доставка» на веб-сайті Інтернет-магазину
«SEVEN-BOUTIQUE».
7.7. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами або засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.
7.8. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за даним Договором згідно умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua).
 • Відправка  по Україні здійснюється протягом 5 робочих днів з моменту обробки замовлення.
             
 • Термін  доставки замовлення складає 3-4 дні з моменту передачі посилки перевізнику  ТОВ «Нова Пошта».
             
 • Терміни  доставки ТОВ «Нова Пошта» - індикативні.
             
 • Доставка  можлива по всій території України за  винятком АР Крим і тимчасово окупованих  територій.

   
 1. Вартість   доставки:
                        
 • Вартість  доставки у відділення ТОВ «Нова Пошта»  (незалежно від способу оплати) - безкоштовна, при умові якщо вартість Замовлення дорівнює або перевищує 2500  (дві тисячі п'ятсот) гривень, 00 копійок.
             
 • Можлива  відправка декількома посилками, якщо товар знаходиться не на одному складі  відправника. Ціна доставки в цьому  випадку – не змінюється.
7.9.  товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.
7.10. разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:
 • оформлений Продавцем, відповідно до вимог чинного законодавства України, примірник   документів Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому даним Договором;
   
 • відповідний розрахунковий документ встановленої форми - видаткову   накладну та касовий чек, з відміткою   про дату продажу (дату передання) Товару   із зазначенням дати здійснення      розрахунків за Товар;
             
 • Бланк накладної на повернення товару (необхідний для заповнення у  разі оформлення повернення).
7.11. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:
 • оплати   Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених  даним Договором;
             
 • пред’явлення  Покупцем або Отримувачем Товару   документу, що посвідчує його особу;
             
 • підписання Покупцем або Отримувачем Товару другого  примірника оформленого Продавцем   Замовлення на Товар, направленого  Покупцем в порядку, встановленому даним  Договором.
7.12. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує другий примірник бланку Замовлення на Товар та передає його Продавцю або представнику ТОВ «Нова Пошта».
7.13. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:
 • або відмовитись від даного Товару та відповідно Договору;
             
 •  або вимагати обміну (заміни)  цього Товару на такий самий Товар  належної якості відповідно до направленого  Покупцем Замовлення на Товар чи на   інший аналогічний Товар, з числа Товарів  наявних у продажу в Інтернет-магазині  «SEVEN-BOUTIQUE».
7.14. Підпис Покупця або Отримувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів:
 • отримання  замовленого Товару Покупцем;
             
 • відповідність замовленого Товару направленому  Покупцем Замовленню на цей Товар;
             
 • відсутність у Покупця претензій щодо якості, відповідності та комплектності  замовленого Товару.
7.15. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.
7.16. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.
7.17. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання другого примірника оформленого бланка Замовлення на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).
 
 
VIII  ЯКІСТЬ  ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ПОРЯДОК  ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ  ПОКУПЦЯ
 
8.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.
8.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.
8.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями (невід’ємна частина даного Договору), що містяться на сторінці «Гарантійні зобов’язання» на веб-сайті: Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE» в розділі seven-boutique.com/guarantee-return.
8.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.
8.5. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
8.6. При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.
8.7. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.
8.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:
 • пропорційного   зменшення ціни Товару;                                                                                                                                                                                                                                                                           
 • безоплатного  усунення недоліків Товару;                                                                                                                                                                                                                                                                              
 • відшкодування  витрат на усунення недоліків Товару.          
8.9. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.
8.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.8.8. даного Договору, а в разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.8.8.
8.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця, або виявлення фактів фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором:
 • розірвати   даний Договір;                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • вимагати   обміну (заміни)Товару з істотними   недоліками чи фальсифікованого Товару  на такий самий Товар належної якості  або на інший аналогічний Товар, з числа  Товарів наявних у продажу в  Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE» із   відповідним перерахуванням вартості  Товару згідно чинного законодавства  України.          
8.12. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.8.11. даного Договору, а в разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.8.11.
8.13. Передбачені п.8.8. та п.8.11. даного Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
8.14. Передбачені п.8.8. та п.8.11. даного Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил поводження з Товаром або умов його зберігання.
 
IX. ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ
 
9.1. Покупець має право протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару належної якості (не рахуючи дня отримання Товару) обміняти цей Товар на інший аналогічний Товар у Продавця, якщо отриманий Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром чи з інших причин, або Товар не може бути використаний Покупцем за призначенням.
9.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики.
9.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстав, зазначених у п.9.1. даного Договору, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. М 172:
 • парфюмерно - косметичні вироби, товари в аерозольній  упаковці;
             
 • рукавички, рукавиці;
             
 • білизна  натільна (нижню білизну, купальники, нічні сорочки, піжами);
             
 • ювелірні  вироби з дорогоцінних металів, вироби з бурштину.
   
9.4. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем на підставі надання заповненого Бланку накладної на повернення товару від Покупця, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену у розділі «повернення та обмін» на веб-сайті Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE» в розділі seven-boutique.com/questions-answers.
9.5. Вимоги Покупця про обмін Товару не належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.9.4. даного Договору заяви.
9.6. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідної видаткової накладної та касового чеку, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару із зазначенням дати здійснення розрахунків за Товар.
9.7. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE», Покупець має право:
 •  або обміняти придбаний Товар  на будь-який інший Товар з числа Товарів  наявних у продажу в Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE» із відповідним перерахуванням  вартості Товару згідно чинного  законодавства України;                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • або  розірвати даний Договір в порядку  встановленому Розділом  X  даного Договору;                                                                                                                                                                                                   
 • або  здійснити обмін отриманого Товару на  інший аналогічний Товар при першому  ж його надходженні у продаж в  Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE». При цьому  Продавець зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж  повідомити про це Покупця.          
9.8. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару з істотним недоліками у зв’язку із обміном або заміною такого Товару здійснюється в порядку, встановленому Розділом X даного Договору.
 
X. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
 
10.1. Покупець має право розірвати даний Договір протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару, а також в інших випадках, передбачених даним Договором та нормами чинного законодавства України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому п.10.2 даного Договору.
10.2. Повідомленням про розірвання даного Договору вважається заповнений та наданий Бланк накладної на повернення товару від Покупця про повернення Товару та коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому п.12.1. даного Договору.
10.3. Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.
10.4. Для здійснення свого права на розірвання даного Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідні розрахункові документи встановленої форми у відповідності до п. 9.6 Договору, з відміткою про дату продажу (дату передання), дату отримання Товару.
10.5. Наслідком розірвання Покупцем даного Договору є повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Розділом XI даного Договору.
 
XI. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
 
11.1. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, обміну Покупцем Товару належної якості чи обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Покупець повертає Товар за адресою Продавця, зазначеною у розділі «повернення та обмін» на веб-сайті Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE».
11.2. Товар повертається в тому ж стані, в якому він був доставлений, неушкоджений, чистий, обов’язково в оригінальній упаковці з оригінальними етикетками, що використовуються для ідентифікації товару.
 • Товари  повинні бути повернуті повністю, тобто  разом з усіма аксесуарами, повною   документацією та подарунками якщо вони  були включені, додані до Товару;
             
 • Покупець  повертає Товар не пізніше 14 днів після  дати отримання Замовлення;
             
 • Товари,  повертаються разом із даними: номер   замовлення, назва товару, деталі дефекту,  причини повернення;
             
 • Відповідальність  щодо Повернення Товару несе Покупець. Рекомендується відправляти Товари  поштою;
             
 • Ви маєте юридичне зобов'язання   поводитися з Товарами належним чином та відповідально під час перебування   його у Вас. Якщо ви не дотримаєтеся   цього зобов'язання Інтернет-магазин         «SEVEN-BOUTIQUE» буде вимагати від вас погашення  збитків понесеним псуванням Товару. Це стосується всіх Товарів, які  повертаюся;
             
 • Не  відшкодовується вартість товарів, повернутих з порушенням умов повернення   (наприклад, ви переслали товар не   повністю, частково без пломб / ярликів  тощо), при цьому товар зворотному  пересиланню клієнту не підлягає;
             
 • Підміна, Заміна, Обмін Товарів з боку Покупця  на не відповідний отриманому (репліки, фальсифікат) під час перебування його    у Покупця і подальше повернення не  належного Товару не допустима і буде розцінена Адміністрацією Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE», як шахрайські дії, та будемо  вимушені звернутись за захистом своїх  прав і свобод до правоохоронних органів.     
11.3 Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб або непереборної сили (форс-мажор).
 
XII. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЯ
 
12.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі заповненого Бланку накладної на повернення товару від Покупця, врученої представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену у розділі «повернення та обмін» на веб-сайті Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE»
12.2. До зазначеного в п.12.1 заповненого Бланку накладної на повернення товару від Покупця обов’язково додається:
 •  відповідний розрахунковий документ встановленої форми - видаткову  накладну та касовий чек, з відміткою  про дату продажу (дату передання) Товару  із зазначенням дати здійснення      розрахунків за Товар;
             
 • документи,  що підтверджують понесені Покупцем  витрати на усунення недоліків Товару  (у випадку заявлення вимог щодо відшкодування таких витрат).
12.3. Повернення Покупцю сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем одним із наступних способів:
 • перерахування відповідної   суми грошових коштів на рахунок,   відкритий Покупцем в установі банку,  в тому числі картковий рахунок, вказаний  Покупцем у Бланку накладної на повернення товару, зазначеній в п.12.1. даного   Договору;                      
 • видача Покупцю відповідної  суми грошових коштів готівкою із каси  Продавця за адресою зазначеною у  розділі «повернення та обмін» на  веб-сайті Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE» в розділі seven-boutique.com/site/questions-answers         
12.4. У зазначеному в п.12.1. даного Договору у Бланку накладної на повернення товару, Покупець обов’язково вказує в який із визначених в п.12.3. даного Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару. У випадку оплати Покупцем Товару за допомогою банківської платіжної картки повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за такий Товар здійснюється на ту ж саму банківську платіжну картку.
12.5. У випадку, якщо у Бланку накладної на повернення товару, зазначеній в п.12.1. даного Договору Покупець не обрав жодний із визначених в п.12.3. способів повернення йому сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, або не вказав відкритий в установі банку рахунок для здійснення зазначених розрахунків із ним, вважається що Покупець виявив бажання отримати відповідні суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною у розділі «повернення та обмін» на веб-сайті Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE» в розділі seven-boutique.com/site/questions-answers.
12.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом XI даного Договору.
12.7. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем не пізніше 20 (Двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Покупця Бланку накладної на повернення товару.
12.8. При розірванні даного Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару належної якості, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.
12.9. При обміні Покупцем Товару належної якості та обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками на інший Товар Продавець здійснює розрахунки із ним в порядку, передбаченому Розділом XI даного Договору.
 
XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
 
13.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
13.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).
13.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.
13.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо (див. Розділ XV).
13.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 5 (П’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.
13.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.
13.7. Правила передбачені цим Договором та всі питання, правочини чи спори яких вони стосуються чи до яких вони застосовуються регулюються та тлумачіться згідно чинного законодавства України.
13.8. Всі спори, що викають с приводу цього Договору або у зв‘язку з ним повинні вирішуватись в першу чергу шляхом переговорів.
13.9. Якщо в результаті таких переговорів не буде досягнуто згоди, будь-які спори, протиріччя або вимоги, які виникають з цього Договору або у зв‘язку з цими Правилами, їх невиконанням, припиненням або втратою чинності, підлягають вирішенню у судовому порядку згідно із законодавством України.
 
XIV. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ,ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВМІСТ САЙТУ
 
14.1. Інтернет-магазин «SEVEN-BOUTIQUE» є правовласником (ліцензіарами) прав інтелектуальної власності на веб-сайт: https://seven-boutique.com і його вміст (текст, графіка, логотипи, іконки кнопок, зображення, звукові кліпи, електронні об'єкти, які завантажуються масиви даних і програмне забезпечення, а також відтворення та компіляції всього перерахованого). Права на Сайт і Вміст захищені законами України про авторські та суміжні права, а також відповідними законами та нормами міжнародного законодавства, що стосуються захисту авторських прав і прав на бази даних. Всі такі права належать Інтернет-магазин «SEVEN-BOUTIQUE» і охороняються законом.
14.2. Користувачі та сторонні особи, які відвідують веб-сайт: https://seven-boutique.com не мають права витягувати та/ або використовувати частини Сайту або Вмісту. Зокрема, забороняється використовувати аналіз даних, автоматичні засоби або схожі інструменти для збору або вилучення даних (один раз або багаторазово) для подальшого використання будь-яких істотних частин Сайту. Ви не маєте права створювати та/або публікувати бази даних, які б включали істотні частини Сайту (наприклад, наші ціни або списки товарів) без дозволу.
14.3. Окрім прямо передбачених випадків, всі обличчя, включаючи їх імена і зображення, Товарні знаки третіх осіб і зображення Товарів третіх осіб, послуги та/або місця розташування, які можуть фігурувати на сайті, жодним чином не пов'язані з Інтернет-магазином «SEVEN-BOUTIQUE» і не відносяться до Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE». Все Товарні знаки/найменування, відображені на сайті, належать правовласникам відповідних товарних знаків і найменувань.
14.4. Користувачам та стороннім особам які відвідують веб-сайт: https://seven-boutique.com забороняється відтворення, поширення і публічне сповіщення, включно з наданням частини або всього контенту Веб-сайту https://seven-boutique.com для комерційних цілей, на будь-якому носії і з використанням будь-яких технічних засобів, без дозволу Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE».
14.4.1. Користувачі погоджуються дотримуватися прав інтелектуальної власності, що належать Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE». Користувачі можуть використовувати Веб-сайт https://seven-boutique.com і його контент в своїх особистих і приватних цілях. Будь-яке інше використання заборонено і для нього користувачеві необхідно отримати письмовий дозвіл Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE». Користувачам забороняється видаляти, змінювати, діяти в обхід або намагатися зламати будь-які захисні пристрої або системи безпеки, запроваджені для роботи Веб-сайту.

XV. ФОРС МАЖОР
 
15.1 Сторони за цим Договором звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань відповідно до цього Договору, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після прийняття Покупцем умов цього Договору.
 • До  «Обставини Непереборною Сили» або  форс-мажорних обставин належать, зокрема  але не виключно, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи,  обмерзання, епідемії, епізоотії, війни (як оголошені, так і неоголошені),  заколоти, загибель товару, затримки  перевізників, викликані аваріями або  несприятливими погодними умовами,  небезпеки і випадковості на морі,           ембарго, катастрофи, обмеження, що  накладаються державними органами  (включаючи розподілу, пріоритети,  офіційні вимоги, квоти і ціновий  контроль), якщо ці обставини безпосередньо          вплинули на виконання даного Договору та виходять за межі розумного контролю  сторони.
15.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер
15.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
15.4. Час, який потрібен Сторонам для Виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який строк, протягом якого було відкладено Виконання через вище перелічені обставини.
15.5. Якщо через обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
 
XVI. ІНШІ УМОВИ
 
16.1. Даний Договір є публічним електронним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «SEVEN-BOUTIQUE».
16.2. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору встановлюється з 15 вересня 2021 і діють до дня публікації змін умов даного договору.
16.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент.
16.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:
 • будь-якого   перегляду або зміни умов чи припинення   договорів, що вже були укладені Продавцем  із Покупцями на умовах даного публічного  Договору;                                                                          
 • відмови  Продавця від взятих на себе зобов’язань  за договорами, що вже були укладені із  Покупцями на умовах даного публічного  Договору.
            
16.5. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.
16.6. Пропозиція (оферта) Продавця щодо укладання даного публічного Договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладання Покупцем даного публічного Договору в порядку, встановленому даним Договором.
16.7. Укладання даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
16.8. Підтвердженням факту укладання даного публічного Договору є надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар.
16.9. Документальним (паперовим) посвідченням факту укладання даного публічного Договору є відповідний розрахунковий документ встановленої форми - видаткову накладну та касовий чек, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару із зазначенням дати здійснення розрахунків за Товар.
16.10.Повна інформація про Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазин «SEVEN-BOUTIQUE» на умовах даного публічного Договору, а також інформація, зазначена в даному Договорі, міститься на веб-сайті: seven-boutique.com.
16.11. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.
16.12. Укладаючи даний публічний Договір Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на отримання від Продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE», а також про Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE». При цьому Покупець має право в будь-який час відмовитись від отримання зазначених інформаційних повідомлень шляхом заповнення електронної форми про відмову від отримання інформаційних повідомлень Продавця на сторінці «Розсилка» в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE».
16.13. Заповнюючи форму «Оформлення замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації/авторизації на веб-сайті: seven-boutique.com. Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:
 • внесення  Продавцем (володілець та розпорядник   бази персональних даних) в базу   персональних даних «Покупці» наданої   Покупцем інформації, в тому числі   інформації, що відповідно до чинного   законодавства України вважається  персональними даними;
             
 • поширення   Продавцем інформації про Покупця, в  тому числі інформації, що відповідно   до чинного законодавства України   вважається персональними даними, третім   особам, в тому числі залученим Продавцем   кур’єрам та службам доставки, виключно в цілях, передбачених п.16.14.  даного Договору;
             
 • поширення  Продавцем інформації про Покупця, в  тому числі інформації, що відповідно  до чинного законодавства України   вважається персональними даними, у   випадках, прямо передбачених чинним   законодавством України.
16.14. Заповнюючи форму «Оформлення замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті: seven-boutique.com Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE». Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, в наступних цілях:
 • з  метою реєстрації та ідентифікації  Покупця в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE»;                                                                                                                                                                                          
 • з  метою поновлення пароля реєстрації  Покупця в Інтернет-магазині «SEVEN-BOUTIQUE»;                                                                                                                                                                                            
 • в  маркетингових цілях, а саме: повідомлення  Покупця за допомогою SMS, електронної  пошти, соціальних мереж тощо про новини  Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE», Акційні                     пропозиції та Розпродажі Товарів, що  проводяться Продавцем в Інтернет-магазині  «SEVEN-BOUTIQUE», здійснення аналізу ринку  споживання Товару, визначення кола  потенційних Покупців, визначення  потреб потенційних Покупців у Товарах, що пропонуються до продажу;                                                                                                                                                                                                       
 • з  метою сумлінного виконання Продавцем  своїх договірних зобов’язань перед  Покупцем, в тому числі зобов’язань  щодо доставки Товару;
                        
 • з метою виконання Продавцем вимог чинного  законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.
            
 • ВАЖЛИВО!   Цілі викладені в п.16.14 даного договору не є вичерпними, детально з політикою  конфіденційності необхідно ознайомитись на веб-сайті: seven-boutique.com.       

   
16.15. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.
 
З Повагою!
Адміністрація Інтернет-магазину «SEVEN-BOUTIQUE»
 

Відновлення паролю

Товар був довавлен в кошик
Перейти в корзину
 
Продовжити покупки